Тег: Илчи

Лакская поэзия
Про бабушку

Про бабушку

Стихотворение на лакском языке про бабушку, Патимат Рамазанова

Лакская поэзия
Урттул къаргу ларсун най тана бава

Урттул къаргу ларсун най тана бава

Стихотворение на лакском языке про маму, международный день родного языка 21 февраля

Лакская поэзия
Лаккуятусса назмурдал ссайгъат

Лаккуятусса назмурдал ссайгъат

Стихи на лакском языке про маму, про родину.